Top 11 cách thiết lập hàm số cung và hàm số cầu hay nhất 2022

Top 11 cách thiết lập hàm số cung và hàm số cầu hay nhất 2022

Dưới đây là bài viêt về chủ đề Top 11 cách thiết lập hàm số cung và hàm số cầu hay nhất 2022 thuộc chuyên mục Top Thủ thuật do đôi ngũ biên tập viên của Lenpho.com tổng hợp. Lên Phố trang thông tin tổng hợp về các thủ thuật hữu ích cho cuộc sống

Bạn đang xem : Top 11 Cách thiết lập hàm số cung và hàm số cầu hay nhất 2022

Xem thêm :

Top 13+ Viết Phương Trình Hàm Số Cung Và Hàm Số Cầu mới nhất 2022 - Truyền Hình Cáp Sông Thu

1. Top 13+ Viết Phương Trình Hàm Số Cung Và Hàm Số Cầu mới nhất 2022 - Truyền Hình Cáp Sông Thu

 • Tác giả: truyenhinhcapsongthu.net

 • Ngày đăng: 24/02/2021

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 39095 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: co giãn của cầu (Qs) và cung (Qd) theo các yếu tố có liên quan như giá, thu nhập… Ví dụ Có hàm số cầu một hàng hóa A như sau Q...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: co giãn của cầu (Qs) và cung (Qd) theo các yếu tố có liên quan như giá, thu nhập… Ví dụ: Có hàm số cầu một hàng hóa A như sau: Q=-0,1*P+50 (có thế viết thành P ... Xem chi tiết » ...

 • Xem Ngay

Top 10 thiết lập hàm cung và hàm cầu của thị trường 2022

2. Top 10 thiết lập hàm cung và hàm cầu của thị trường 2022

 • Tác giả: boxhoidap.com

 • Ngày đăng: 01/04/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 63467 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: III. Khái niệm Cung – Lý thuyết hành vi của người sản xuất. 1. Các khái niệm . Tiểu luận cơ sở văn hóa Việt Nam là thước đo về khả năng tiếp nhận mô...

 • Xem Ngay

Tài liệu Bài tập kinh tế vi mô có lời giải

3. Tài liệu Bài tập kinh tế vi mô có lời giải

 • Tác giả: xemtailieu.net

 • Ngày đăng: 24/07/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 11752 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Báo tài liệu vi phạmMô tả 2+ 0,4Q= 6 Q*=10 *vậy sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của hãng là 10 lợi nhuận= TR TC = P*Q (5+2Q+0,2Q^2) = 6*10(5+2*...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: 2+ 0,4Q= 6 Q*=10 *vậy sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của hãng là 10 lợi nhuận= TR- TC = P*Q- (5+2Q+0,2Q^2) = 6*10-(5+2*10+0,2*10^2)=25 b)Trong ngắn hạn ATC=TC/Q= 5/Q+2+0,2Q ATCminQ=5( tìm min của ATC với Q là biến như toán học) với Q=5 => ATC=4 Ta có Điểm hòa vốn của hãng là tại P=ATCmin=4 vơí sản lượng Q=5 * FC=TC(Q=0)=5 => VC= 2Q+0,2Q^2=> AVC= 2+0,2Q>=2 mà ta có hãng sẽ đóng cửa sản xuất tại điểm mà P=AVC min= 2 Vậy giá nhỏ nhất mà hãng có thể tiếp tục sản xuất nằm >2 . 1). Một hãng CTHH có hàm chi phí biến đổi bình quân như sau: AVC = 2Q+4 ($) 1.Khi giá bán cảu sản phẩm là 24$ thì hãng bị thua lỗ là 150$.Tìm mức giá và sản lượng hòa vốn của hãng? 2. Hãy xác định đường cung của hãng và thặng dư sản xuất tại mức giá 84$? 2 ) Kí hiệu của môn học này thật nhiều, và hay nhầm nữa không biết anh có cách nào phân biệt chúng và dễ nhớ không a?nhiều công thức nữa chứ?Ví dụ SAC,ATC,AVC,SMC,LAC....hu. 1) AVC = VC/Q=> VC= AVCxQ= 2Q^2+4Q MC= VC'= 4Q+4 Doanh nghiệp hòa vốn => P=MC; P= AC (1) Ta có lợi nhuận pi = TR - TC= Q(P-AC) khi p= 24$ thì hãng bị thua lỗ 150$ Q(24-AC)= -150 (2) Kết hợp 1 và 2 giải được P= AC= 40,4 ;Q= 9,1 2) đường cung S=MC 3) bạn chỉ cần phân biệt A: bình quân, M: cận biên ; S: ngắn hạn; L: dài hạn; C: chi phí; T: tổng vd: SAC là chi phí bình quân ngắn hạn Một hãng có hàm sx là Q=5KL hãng sử dụng 2 đầu vào là vôn K và lao động L. giá của đầu vào tương ứng là 2$/1 đv vốn; w=4$/1 đv lao động 1. giả sử hãng có mức chi phí là TC =$50000, khi đó hãng sẽ lưa chọn mức đầu vào tối ưu nào để tối đa hóa sản lượng? 2. giả sử giá của vốn tăng lên 2 lần giá lao động không thay đổi hãy tính lại câu 1? Q=5KL =>MUk= Q'k=5L ; MUl=Q'l= 5K r=2; w=4; TC=50 000 => 2K + 4L=50000(1) điều kiện tối đa hóa sản lương: MUk/r =MUl/w => L/2=K/4 hay L=2K Thế vào (1): 10K=50 000 => K=5000 =>L= 10000 câu 2 làm tương tự với r=4 nhá! Một DN độc quyền có chi phí cận biến ko đổi là 300$. Doanh thu biên = 1000 - 2Q. Khi DN sản xuất ra 500 sp thì chi phí cho mỗi đơn vị sp là 365$. Yêu cầu: 1) Nếu đc toàn quyền hành động thì DN sẽ sản xuất ở mức giá và sản lượng nào để tối đa hóa lợi nhuận và tối đa hóa doanh thu. 2) DN nên đặt giá bao nhiêu để bán đc nhiều sp nhất mà ko bị thua lỗ khi mới bước vào thị trường. 3) Giả sử chính phủ quy định mức thuế t/đvị sp bán ra khi đó giá bán sản lượng và lời nhuận của DN theo đuổi sẽ thay đổi ntn? Xác định t để chính phủ thu đc tiền cao nhất. 1)tối đa hóa lợi nhuận TP: cho MR=MC (MR là doanh thu biên nhé.MC là chi phí cận biên nhé)=>Q*=350. bây giờ ta tính TP max.trc tiên tìm pt đg cầu D of dn. TR (doanh thu) là ng hàm of MR=>MR=1000Q-Q'2' =>pt đg cầu D là P=TR/Q=1000-Q Q*=350 thì P*=650 .tìm TC nhé(TC là tổng chi phí của dn). (TC)'=(FC+VC)'=(VC)'=MC.=>VC là ng hàm of MC=>VC=300*Q.(FC là chi phí cố dịnh nhé,VC là chi phí biến đổi) chi phí cho xs 500sp là 500*365 =>500*365=VC+FC=300*500+FC =>FC=32500. từ đó =>TC=300Q+32500=137500 TR=P*Q=227500 =>TP=90000 tối đa hóa doanh thu TR: thì cho MR=0=>P,Q nhé. 2)hãng đặt giá P=ATC(ATC là tổng chi phí bing quân) mà P=TR/Q ATC=TC/Q =>TR=TC hay 1000Q-Q'2=300Q+32500.giải ra nha. 3)có thuế thì MCt=MC+t=300+t cho MR=MCt rút ra đc Q=350-t/2 ttongr số thuế cphu thu đc là T=t*Q =>T=350t-t'2/2 Tmax khi T'=0 suy ra t=350 nha. từ đó tính đc Q,P,TP khi có thuế nha.vậy Q giảm,P tăng,lợi nhuận bị âm còn tăng hay giảm cụ thể bao nhiêu thì bạn tự lam phép trừ nhé Có hàm cung và cầu như sau: Qs = 12 + 2P Qd = 40 - 5P a) Tính sản lượng và giá cân bằng. b) Tính độ co giãn của cầu và cung theo mức giá cân bằng c) Để tăng tổng doanh thu công ty nên tăng hay giảm giá nếu hiện tại công ty đang bán ở mức giá P = 6? d) Tổng doanh thu của công ty lớn nhất ở mức giá nào? a,ta có điểm cân bằng Qs=Qd vậy P=4; Q=20 b,độ co giãn của cung là Esp=2.4/20=0,4 độ co giãn cua cầu là:Edp=5.4/20=1 c, để tăng doanh thu thì cog ty phải giảm giá bán vì hiện tại côg tty đang bán với gía cao hơn ở vị trí cân bằng do đó lầm lượng người mua ít đi d, để doanh nghiệp đạt tổng doanh thu lớn nhất ta co tổng doangh thju như sau:TR=P.Q=P(40-5P) ta thấy rằng TR là hàm bậc hai vậy TRmax khi đạo hàm TRmin hay nói cách khác là hàm bặc hai có bề lõm quay lên phía trên 40-10P=0 vậy P=4 vậy P=4 thì tổng doanh thu lớn nhất Một người tiêu dùng có thu nhập là I = 1.5triệu đồng/tháng để mua hai hàng hóa X và Y.Giá của hàng hóa X là 15.000 đồng/kg và hàng hóa Y là 5000 đồng/kg.Hàm tổng lợi ích được cho bởi TU=2XY. a.Xác định kết hợp tiêu dung tối ưu?Lợi ích tói đa thu được là bao nhiêu? b.nếu thu nhập tăng lên gấp đôi thì kết hợp tiêu dùng tối ưu mới là bao nhiêu? c.Nếu thu nhập của người tiêu dùng vẫn là 1.5 triệu đồng/tháng nhưng giá của hàng hóa X giảm xuống còn 10.000 đồng/kg.Xác định kết hợp tieu dùng tối ưu mới. Ta có Mux/Px= 2y/15000, Muy/py=2x/5000 và X.Px + Y.Py = I 15000X + 5000Y = 1.5tr kết hợp 2 phương trình Mux/Px = Muy/py và X.Px + Y.Py = I giải pt đó ra tìm X, Y là xác định được cách kết hợp tiêu dùng tối ưu Có X, Y thay zô TU = 2XY là tìm được lợi ích tối đa Mấy câu dưới tương tự thôi;) Cho biểu thức xác định sản phẩm biên của lao động là (14 - 0,08L) với L số lượng lao động . a.Hãy tìm biểu thức mô tả cầu về lao động với tiền công danh nghĩa W và mức giá P . b.Xác định cầu về lao động khi tiền công danh nghĩa bằng 4 nghìn , 3 nghìn , 1 nghìn đồng với mức giá bằng 1 . c.Vẽ đồ thị đường cầu lao động . Giả sử là tiền lương tất cả các công nhân là như nhau W. Khi DN thuê thêm 1 công nhân thì họ phải bỏ ra W tiền Họ thu về (14-0,08L) sản phẩm và bán với giá P Như vậy họ thu về từ 1 công nhân là (14-0,08L)P Tiền lương W là không đổi, P không đổi , mà (14-0,08) giảm dần. Do đó càng thuê nhiều thì lợi nhuận biên càng giảm dần. DN sẽ tồi đa hóa lợi nhuận khi lợn nhuận tăng thêm biên = tiền lương trả cho công nhân thuê thêm. Theo đó : W=(14-0,08L)P Chuyển vế tính toán ta sẽ có L= 175 - 12.5w/p Như vậy là có biểu thức về cầu lao động rùi đó. b/ Chỉ cần thay số tính toán . P=1000, W=4000, L=125 P=1000,W=3000, L=137.5 Các Bạn tự tính tiếp nha;) 1. Đẳng thức nào dưới đây chỉ ra sự tối đa hóa lợi ích đối với hai hàng hóa X1 và X2: a. MUx1 = MUx2 b. MUx1/MUx2 = Px1/Px2 c. MUx1/Px1 = MUx2/Px2 d. Cả b và c 2. Thị trường cho hàm cung cầu sau Q = P-6 và Q= 22-P. Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sẳn xuất tải điểm cân bằng là: a. CS =32:PS=23 b. CS=23;PS=23 c. CS=32 ; PS=32 d. Không kết quả nào đúng. 3. Một doanh nghiệp có TR = 1000Q - 10Q² và VC=100Q+5Q² a. Xá định Giá và sản lượng khi doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.? b. Xác định giá và sản lượng khi doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đã hóa doanh thu. c. Nếu đánh thuế t=10/sp xác định giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận sau thuế? d. Vẽ đồ thị minh họa các kết quả. 1. Đẳng thức nào dưới đây chỉ ra sự tối đa hóa lợi ích đối với hai hàng hóa X1 và X2: a. MUx1 = MUx2 b. MUx1/MUx2 = Px1/Px2 c. MUx1/Px1 = MUx2/Px2 d. Cả b và c 2. Thị trường cho hàm cung cầu sau Q = P-6 và Q= 22-P. Thặng dư tiêu dùng và thặng dư sẳn xuất tải điểm cân bằng là: a. CS =32:PS=23 b. CS=23;PS=23 c. CS=32 ; PS=32 d. Không kết quả nào đúng. 3. Một doanh nghiệp có TR = 1000Q - 10Q² và VC=100Q+5Q² a. Xá định Giá và sản lượng khi doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận.? để tối đa hóa lợi nhuận thì MR=MC =>> P=700,Q=30 b. Xác định giá và sản lượng khi doanh nghiệp theo đuổi mục tiêu tối đã hóa doanh thu. TỐI ĐA HÓA DOANH THU THÌ MC=0 =>>P=500, Q = 50 c. Nếu đánh thuế t=10/sp xác định giá và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận sau thuế? NẾU ĐÁNH THUẾ THÌ MCt= MC+10 =>> MCt=MR Bài 1: Một nền kinh tế đóng có thuế phụ thuộc vào thu nhập. T=tY, chi tiêu hộ gia đình C=100+0.8Yd đầu tư dự kiến I =225, chi tiêu chính phủ G=325 a. xác định thuế suất để đảm bảo ngân sách cân bằng tai mức sản lượng cân bằng b. Nếu thuế suất t= 0.4 hãy xác định mức sản lượng cân bằng và cán cân ngân sách tại mức sản lượng đó. c. Nếu chi tiêu chính phủ giảm xuống 1 lượng là 52 và thuế suất là 0.4 thì sản lượng cân bằng mới thay đổi ntn? Bài 2 Một nền kinh tế có các thông số sau : C=100+0.8 Yd, I=40+0.16Y,T=50+0.2Y, G=200,X=100,IM=25+0.05Y a. Xác định mức sản lượng cân bằng có nhận xét gì về tình trạng ngân sách và cán cân thương mai. b. Nếu xuất khẩu tăng thêm là 17.5 tính mức sản lượng cân bằng mới. Cán cân thương mại thay đổi theo chiều hướng nào? Về nguyên tắc ta có công thức tổng quát sau : Y = C + I + G + NX (net export) trong đó : - NX (xuất khẩu ròng) = xuất khẩu - nhập khẩu = X- Im - C thường là một hàm tuyến tính của Yd; Yd (Y khả dụng ) = thu nhập - thuế = Y- T - Cách tính T như thế nào, đầu bài sẽ cho, thông thường T tỉ lệ với Y : T= tY Từ công thức trên người ta cho nhiều dữ liệu phức tạp, ví dụ như bài 2 , cũng chỉ để làm rối mắt mình mà thôi. Bài 1:câu a: chịu !Chưa gặp câu này bao giờ. câu b: phương trình trên trong bài này sẽ là : Y = 100 + Yd + 225 + 325 (do kinh tế đóng nên kô có NX) = 100 + (1-t)Y + 225 + 325 với t= 0.4 thì Y = 1625 ngân sách thu vào 1625*0.4 =650. Trong khi đó chi tiêu chính phủ chỉ có 325, vậy thặng dư 650325 =325 (cái này chỉ có trong lý thuyết thôi, he he) c, chi tiêu chính phủ giảm 52 thì G=325-52= 273. Tính tương tự phần a, ta có Y=1495. Hoặc đơn giản hơn là lấy 1625 ban đầu trừ đi 52/0.4 Bài 2 : phương trình trên trở thành : Y= C + I+ G + NX Y= C + I+ G + X - Im Y= 100+0.8 Yd + 40+0.16Y + 200 +100 - 25-0.05Y Có Yd = Y-T => Y = 100 + 0.8 (Y- 50-0.2Y) + 40 +0.16Y + 200 + 100 - 25 - 0.05Y Y = 375 +0.75Y = > Y = 1500 Ngân sách thu bằng thuế là 350, chi tiêu chính phủ là 200, vậy ngân sách thặng dư 150 Nhập khẩu đạt 100, vậy thương mại cân bằng. b, khi X= 117.5 => Y = 1570 Im=103.5 => thặng dư thương mại 14 Một hãng biết được hàm cầu về sản phamcuar mình là: P=100-0.01Qd; trong đó Q là sản lượng tính bằng đơn vị. Hàm tổng chi phí củ hãng là:TC=50Q+30000 1.Viết phương trình biểu diễn tổng doanh thu, doanh thu biên, chi phí biên 2.Xác định sản lượng tối ưu để hãng có thể tối đa hóa lợi nhuận. 3.Nếu hãng phải chịu thuế t=10đvtt/đơn vị sản phẩm thì sản lượng, giá cả là bao nhiêu để hãng này có thể tối đa hóa lợi nhuận? P=100-0.01Qd, TC= 50Q+30000 1. TR= P*Q= 100Q- 0.01Q2 MR= TR'=100- 0.02Q , MC= TC'= 50 2. tối da hóa lợi nhuận: pi max MR=MC100-0.02Q= 50=> Q= 2500 3. TC= 50Q+30000+10Q=60Q+30000 Pi max MR=MC60 = 100-0.02QQ=2000=> P= 80 01doanh nghiệp có hàm số cầu :P= 16-Q+24/Q ; và TC = 43+4Q a. hãy viết hàm số chi phí biên, doanh thu, chi phí biên, chi phí biến đổi, lợi nhuận b. Hãy xác định sản lượng, tổng doanh thu, tổng lợi nhuận, giá thị trường trong các trường hợp : + Khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận +Khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa số lượng bàn với điều kiện không lỗ + Khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa doanh thu không kèm theo điều kiện ràng buộc + Khi DN theo đuổi mục tiêu tổng lợi nhuận =16 + Khi DN theo đuổi mục tiêu tỷ lợi nhuận định mức trên chi phí bình quân 20% a. chi phí biên : MC = TC'=4 doanh thu TR= P*Q=16Q- Q2+24 chi phí biến đổi VC= 4Q lợi nhuận pi = TR-TC=12Q-Q2-19 B. khi DN theo đuổi mục tiêu tối hóa lợi nhuận : pi max khi MR=MC MR = TR'= 16- 2Q=>16-2Q=4=>Q=6, P= 14, TR= 84, TC= 67, pi = 84 -67 = 17 khi DN theo đuổi mục tiêu tối đa hóa doanh thu : TR mã khi MR = 0=>16-2Q = 0=>Q=8, P=11, TR= 88, TC= 75, pi= 13 khi DN theo đuuổi mục tiêu tổng lợi nhuận =16=> pi= 16=>12Q- Q2-19=16=>Q2-12Q+35=0=> Q=7 , Q=5 Khi doanh nghiệp theo tuổi mục tiêu tỷ lệ lợi nhuận điịnh mức trên chi phí bình quân = 20%=>pi : AC= 1/5 (12Q-Q2-19)Q/TC= 1/5 (12Q2-Q3-19Q)*5 = 43+4Q 5Q3-60Q2+99Q+43=0 Khi doanh ngiệp theo đuuổi tối đa hóa sản lượng bán với điiều kiện không lỗ pi =0=>12Q -Q2 -19=0 Giả sứ 1 người tiêu dùng co thu nhập I =60.000đ để mua hai hàng hoá X và Y với giá tương ứng Px = 1.300đ và Py= 1.000. Biết hàm lợi ích của người tiêu dùng là TU (x,y) =X.Y 1, Viết phương trình ngân sách người tiêu dùng và minh hoạ trên đồ thị? 2, tính MŨ,MUy và tỷ lệ thay thế cận biên giũa hai hàng hoá này? 3, Để tối đa hóa lợi ích, người tiêu dùng nên mua baoa nhiêu hàng hoá X và Y? tính tổng lơic ích tối đa đó? Minh hoạ lên đồ thị? 4, Giả sử hai hàng hoá không đổi nhưng thu nhập của người tiêu dùng là 90.000đ. Hãy xác định điểm tiêu dùng tối ưu mới của người tiêu dùng? dùng đồ thị để minh hoạ? 5, Nếu thu nhập của người tiêu dùng và giá hàng hoá X không thay đổi cồn giá hàng hoá Y là 3.000 thi điểm tiêu dùng tối ưu mới thay đổi như thế nào? Thiết lập biểu cầu hàng hoá Y và minh hoạ trên đồ thị? pt đg ns I=1300X+1000Y=60000 =>Y=60-13/10X MUx=(TUx)'=Y MUy=X MRS=MUx/MUy=Y/X tối đa hóa lợi ích thỏa mãn hệ sau MUx/Px=MUy/Py VÀ 1300X+1000Y=60000 =>X=300/13 Y=30 TU max=X*Y=300/13*30=900/13 Khi I=90000 pt dg ns mới là Y=90-13/10X tương tự như trên nhé.điểm tiêu dùng tối ưu chính là điểm mà tại đó tối đâ hóa lợi ích.sau đóa lại tìm TU max khi I=90000 Px ko thay đổi ,Py=3000,cũng lập hệ tương tự nhe' biểu cầu là P=1000 3000 Q 45 15 bai 1.Cho hàm cung,cầu SP X: Qd= 40-P , Qs=10+2p Tìm giá và sản lượng cân bằng trên thị trường. bài 2.Thị trương sản phẩm X dang cân bằng ở mức giá P=15 vaQ=20.tại điểm cân bằng này,hệ số của cầu co dãn theo giá và của cung theo giá lần lượt là -1/2và 1/2.Giả dử hàm số cung và ham so cầu là hàm tuyến tính.Xác định hàm số cung và hàm số cầu thị trương. bài 3 Vào năm 2006,do xuất khẩu được gạo nên cầu về gạo tăng.Hàm cầu gạo bây giờ la: Qd1=110-10P.Xác định giá và sản lượng cân bàng mới. câu 1: cung cầu cân bằng nên ta có Qd=Qs=>40-P =10 + 2P giải pt trên ta có : p=10, Q = 30. câu 2: pt TQ cầu Qd = a +bP, Qs= a1+b1P, p=15,Q=20 co giãn cầu theo giá ta có: Ep = (dQ/dP)P/Q)=-1/2 => (15b/20)=-1/2 =>b=-4/3 =>thay vào pt t có a=40 vậy pt cầu :Qd= 40-4P/3 tương tự: ta cũng có Qs = 4P/3 câu 3:cũng giải giống câu 1, Qd1=Qs 10+2P=110-10p P=8.3 =>Q = 17. Một nhà độc quyền có hàm tổng chi phí: TC = Q2 + 6Q + 120. Sản phẩm của nhà độc quyền này được bán trên thị trường có hàm cầu là: P = 50 - 0,1Q. 1.Xác định giá cả và sản lượng tối đa hóa lợi nhuận của nhà độc quyền. 2. Nếu mục tiêu là tối đa hóa doanh thu thì quyết định của nhà độc quyền sẽ như thế nào? Khi đó lợi nhuận là bao nhiêu? 3.Nếu chính phủ đánh thuể cố định 1 lần T=100 thì giá cả, sản lượng và lợi nhuận thay đổi như thế nào? a)điều kiện tối đa hóa lợi nhuận của nhà độc quyền : MR=MC MC=TC'=2Q+6 và MR=TR'=(P*Q)'=(50Q-0,1Q2)=50-0,2Q =>2Q+6=50-0,2Q=>Q=20 , P=48 b) tối đa hóa doanh thu TR max khi MR=0=>50-0,2Q= 0Q=250 , P=25 Khi đó: pi= TR- TC= 57870=> Doanh nghiệp bị lỗ c) T= 100=> TC= Q2+6Q+220 P= 48, Q= 20 nhưng pi = TR- TC= 960-740= 220 giá lúa năm vừa qua là 2000$/kg; sản lượng cân bằng là 5000 tấn. năm nay do hạn hán nên những người nông dân trồng lúa bị mất mùa. hệ số co dãn của càu về lúa theo giá cả là - 0.6 -thu nhạp của người trồng lúa năm nay là tăng hay giảm so với năm trước? - giá lúa nam nay tăng lên 2500$/kg, sản lượng lúa can bằng năm nay là bao nhiêu? - thu nhập người nông dân trồng lúa thay đổi bao nhỉ? - thu nhập của người trồng lúa năm nay tăng hay giảm so với năm trước? tra lời: hệ số co dãn của càu về lúa theo giá cả là|- 0.6|Q(nam nay)=2500*1.5/|-0.6|=6250(tấn) -thu nhập năm nay=2500*6250*10^3=15625*10^6 triệu đồng thu nhập năm ngoái=2000*5000*10^3=10000*10^6 triệu đồng Phần trăm thu nhập năm ngoái=10000*10^6/(15625*10^6+10000*10^6)=~ 10% Phần trăm thu nhập năm nay=15625*10^6/(15625*10^6+10000*10^6)=~90% Vậy thu nhập của người nông dân năm nay tăng hơn 9 lần so năm ngoái. Một hãng sản xuất thiết bị điện tử có hàm cầu : P = 100 - 0,01Q. Chi phí bình quan d=của hãng ATC = 50 + 30000 / Q Giả sử Nhà nước quyết định thu một khoản thuế 10$ / 1 đ.v sp. Khi đó giá, sản lượng và tổng lợi nhuận thay đổi như thế nào? bạn có thể tính ra đc tổng doanh thu: TR = 100Q - 0,01Q tổng chi phí TC = 50Q + 30000 MR = 100 - 0,02Q MC = 50. sau khi bị đánh thuế thì MC' = MC + 10 = 60 >> sản lượng Q' = 2000 sản phẩm P = 80$ lợi nhuận = 30000 2 Hàm cầu bút máy của Công ty A như sau: Qx=1000-200Px+0,1B +0,5A-200Py Trong đó: Qx: là lượng bút máy sản xuất hàng tháng Px là giá đơn vị bút máy B: là thu nhập bình quân của giới tiêu dùng bút máy A là ngân sách quảng cáo hàng tháng của công ty Py: là giá đơn vị của mực bút máy Giả sử cho: Px=5$; B=15000$; A= 5000$ và Py = 10$ a. Hãy tính hệ số co giản của cầu bút máy theo từng biến số nói trên b. Hãy vẽ đường cầu của bút máy c. Hãy cho biết điều gì sẽ xảy ra cho đường cầu bút máy nếu giá mực bút máy (Py) tăng lên 15$. Với bài này mình xin đưa ra lời giải như sau: Đầu tiên bạn thay tất cả các số liệu trên vào hàm cầu >>> Q = 2000 a) Tính hệ số co giãn của cầu bút máy: +) Theo giá đơn vị bút máy: EPx = (-200)5/2000 = - 0,5 +) Theo thu nhập bình quân của người tiêu dùng: EB = 0,1 * 15000 / 2000 = 0,75 +) Theo chi phí quảng cáo: EA = 0,5 * 5000 / 2000 = 1,25 +) Theo giá mực bút máy: EPy = (-200)10/2000 = -1 b) Vẽ đường cầu của bút máy: Đường cầu của bút máy phụ thuộc vào 4 yếu tố: Giá bán của bút máy, ngân sách quảng cáo, thu nhập của người tiêu dùng, gia bán mực bút máy. >> muốn vẽ đc đường cầu của bút máy bạn phải vẽ 4 đường cầu tương ứng với 4 biến số nói trên, sau đó "cộng theo chiều ngang" các đường cầu đó lại >> cầu của bút máy. c) độ co giãn của cầu theo giá mực bút máy EPy = 1 >> Việc tăng hay giảm giá mực bút máy không làm ảnh hưởng tới tổng doanh thu >>> việc giá mực tăng lên 15$ không gây ảnh hưởng tới đường cầu của doanh nghiệp . ...

 • Xem Ngay

Thị trường là gì? Lý thuyết Cung Cầu và Giá Cả

4. Thị trường là gì? Lý thuyết Cung Cầu và Giá Cả

 • Tác giả: giaodichtaichinh.com

 • Ngày đăng: 26/09/2021

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 35320 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Mục LụcTrong bài viết này chúng ta sẽ xem xét cơ chế thị trường thông qua việc khảo sát sự vận hành của một thị trường hàng hóa riêng biệt. Đây là một...

 • Xem Ngay

5. Top 20+ Viết Phương Trình Hàm Cung Hàm Cầu Hay Nhất GiaLaiPC

 • Tác giả: gialaipc.com.vn

 • Ngày đăng: 12/11/2021

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 46438 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Dưới đây là các thông tin và kiến thức về chủ đề Viết phương trình hàm cung hàm cầu hot nhất hiện nayTable of ContentsDưới đây là bài viết từ khóa hot...

 • Xem Ngay

Bài 7: Viết phương trình đường cung - Mr Men

6. Bài 7: Viết phương trình đường cung - Mr Men

 • Tác giả: mr-men.top

 • Ngày đăng: 29/03/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 89861 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt:  Một đường cung đi qua tọa độ 2 điểm như sau X (P=20 và Q=30); Y (P=50 và Q=120).Yêu cầu Xác định phương trình của đường cung theo 2 dạng Q=f(P) và...

 • Xem Ngay

Cung cầu là gì? Phân tích cung cầu và giá cả thị trường của một mặt hàng

7. Cung cầu là gì? Phân tích cung cầu và giá cả thị trường của một mặt hàng

 • Tác giả: luatduonggia.vn

 • Ngày đăng: 18/04/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 37286 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: Trụ sở chính Số 89, phố Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà NộiTriết học Mác LêninPhân tích cung cầu và giá cả thị tr...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Qua hàm số cầu, quan hệ về mặt số lượng giữa lượng hàng hóa mà người tiêu dùng sẵn sàng và mức giá của chình hàng hóa đó được thể hiện một cách đơn giản, khái quát: ứng với một mức giá nhất định ta biết được lượng cầu về một hàng hóa của người tiêu dùng là bao nhiêu. Ví dụ ở mức giá 300 nghìn đồng, lượng cầu của bó hoa là 200 bó, khi mức giá tăng lên 500 nghìn đồng/bó thì lượng cầu giảm xuống còn 150 bó. Ngược lại khi giá bó hoa giảm xuống còn 100 nghìn đồng/bó thì lượng cầu của hoa tăng lên đến 250 bó hoa trong một khoảng thời gian nhất định. Có sự thay đổi của lượng cầu theo giá thị trường trên hoàn toàn phù hợp với quy luật cầu trong trường hợp các yếu tố khác là không đổi. Tuy nhiên trên thị trường thực tế, có rất nhiều các yếu tố khác chi phối đến lượng cầu của hàng hóa mà không phải là giá cả của hàng hóa đó . ...

 • Xem Ngay

Hàm Cầu Thị Trường Là Gì? Lý Thuyết Cung Cầu Và Giá Cả (Kinh Tế Vi Mô) - Tranminhdung.vn

8. Hàm Cầu Thị Trường Là Gì? Lý Thuyết Cung Cầu Và Giá Cả (Kinh Tế Vi Mô) - Tranminhdung.vn

 • Tác giả: tranminhdung.vn

 • Ngày đăng: 23/05/2022

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 50354 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 3 ⭐

 • Tóm tắt: Trong bài viết này chúng ta sẽ xem xét cơ chế thị trường thông qua việc khảo sát sự vận hành của một thị trường hàng hóa riêng biệt. Đây là một khuôn ...

 • Xem Ngay

[Top Bình Chọn] - Công thức hàm cung và cầu - Vinh Ất

9. [Top Bình Chọn] - Công thức hàm cung và cầu - Vinh Ất

 • Tác giả: vinhat.com

 • Ngày đăng: 11/07/2022

 • Xếp hạng: 2 ⭐ ( 69475 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 2 ⭐

 • Tóm tắt: – Đưa ra phương trình hàm cầu QD = aP + b, hàm cung QS = cP + d. Lingocard.vn 7 phút trước 1079 Like › cachlapphuongtrinhduongcung... Lingo...

 • Khớp với kết quả tìm kiếm: Công thức nào sau đây minh họa điều kiện để người tiêu dùng tối đa hóa lợi ích ? ... Câu 4 (3đ): Hàm số cung và hàm số cầu của sản phẩm X có dạng:. ...

 • Xem Ngay

Bài tập kinh tế: Hàm cầu và hàm số cung của một sản phẩm - TaiLieu.VN

10. Bài tập kinh tế: Hàm cầu và hàm số cung của một sản phẩm - TaiLieu.VN

 • Tác giả: tailieu.vn

 • Ngày đăng: 09/08/2022

 • Xếp hạng: 5 ⭐ ( 13475 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Chia sẻ Cactaceae1 Cactaceae | Ngày | Loại File PDF | Số trang25 P=1/2Q+100; cung P=Q+10 (P đồng, Qkg) 1....

 • Xem Ngay

Hàm cầu, hàm cung là gì? - Trường THCS Thành Công

11. Hàm cầu, hàm cung là gì? - Trường THCS Thành Công

 • Tác giả: c2thanhcong-bd.edu.vn

 • Ngày đăng: 20/08/2022

 • Xếp hạng: 4 ⭐ ( 93486 lượt đánh giá )

 • Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

 • Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

 • Tóm tắt: Cùng THCS Thành Công tìm hiểu hàm cầu (demand function) và hàm cung (supply function) là gì?Bạn đang xem Hàm cầu, hàm cung là gì?ContentsHàm cầu (de...

 • Xem Ngay

Trên đây là bài viết Top 11 cách thiết lập hàm số cung và hàm số cầu hay nhất 2022 do đôi ngũ btv chúng tôi chia sẻ. Hy vọng sẽ mang lại cho các bạn những thông tin thật bổ ích, cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi!


Bình luận về bài viết

author

Top Thủ Thuật

Công nghệ

Lenpho.com Top thủ thuật hữu ích cho cuộc sống. Hãy theo dõi và chia sẻ cho đội ngũ BTV của Lên Phố nhé!